Aktualności

Sala szkoleniowa

W związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne trzydniowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 20 kwietnia 2020 r.