Aktualności

Logo Alzeimer Polska, Rzezcnik Praw Obywatelskich, Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska serdecznie zapraszają do udziału w corocznej konferencji poświęconej osobom z zespołem otępiennym.

W tym roku omówiony będzie temat zaginięć wśród osób starszych,

Logo Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych informuje o swoich działaniach terapeutycznych, profilaktycznych i warsztatowych, które kieruje do dzieci i młodzieży.

PLUM – to skrótowa i przyjęta przez Zespół Terapeutyczny nazwa Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych jest jedynym podmiotem leczniczym w Województwie Opolskim,

Logo ROPS w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Lider projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, realizowanego z Partnerami: Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Sala szkoleniowa

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnym Motywacyjnym Coachingu Senioralnym.

Działanie realizowane przez ROPS w Opolu w ramach projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Puchar

Opolska Niezapominajka

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza corocznie konkurs przyznania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki”. Celem konkursu „Opolska Niezapominajka” jest uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie województwa opolskiego, promocja najlepszych pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie ich wizerunku. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursowym oraz załącznikami do niego.

Logo FiRR

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób ze schorzeniami psychicznymi (cel programowy II).

Czas trwania projektu: od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Pogotowie technologiczne (indywidualne zajęcia komputerowe
  • Wsparcie psychologa/psychodietetyka (zajęcia indywidualne)
  • Wsparcie prawnika (zajęcia indywidualne)
  • Zajęcia zwiększające samodzielność beneficjentów (orientacja przestrzenna oraz czynności życia codziennego)
  • Weekendowe grupowe warsztaty z zakresu wykorzystania w orientacji przestrzennej i mobilności elementów echolokacji oraz nowoczesnych technologii (warsztaty tylko dla osób z niepełnosprawnością wzroku)
  • Weekendowe grupowe szkolenia z umiejętności miękkich (np.: szkolenie z kompetencji społecznych/szkolenie z wizażystką i fryzjerem)
  • Weekendowe grupowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych
    (np.: decupage,
Informacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w oparciu o art. 39 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem oraz realizacją projektu pn.