Aktualności

Rekrutacja na szkolenie dla pracowników Centrum Usług Społecznych - moduł III Organizacja Społeczności Lokalnej

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, rozpoczyna rekrutację na szkolenia dedykowane pracownikom centrum usług społecznych z zakresu organizacji społeczności lokalnej organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Centrum Usług Społecznych blisko ludzkich potrzeb

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu organizuje w dniu 27 kwietnia 2023 r. spotkanie informacyjno-edukacyjne pn. „Centrum Usług Społecznych jako zintegrowany system usług społecznych na poziomie lokalnym”.

Celem spotkania jest promocja centrów usług społecznych (CUS) jako istotnego elementu zmiany systemowej obejmującej rozwój i koordynację lokalnych usług społecznych kierowanych do wszystkich mieszkańców gminy.

Baner o treści: Spotkanie dot. wsparcia ekonomii społecznej przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 wraz z powołaniem członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego na lata 2023-2026 26.04.2023 r. godz. 12:00-13:30 Sala konferencyjna im. Orła Białego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Ostrówek 5-7 w Opolu

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na spotkanie, które dotyczyć będzie wsparcia ekonomii społecznej w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.

Podczas spotkania zostaną wręczone akty powołania Członkom Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego na lata 2023-2026.


Zapraszamy:
26 kwietnia 2023 r.

Baner o treści: Nabór uczestników na wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej w województwie podkarpackim 19-21.04.2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,

Sala szkoleniowa

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych,