Kolorowa jesień życia

Zrealizowane działania:

  1. Wojewódzka impreza integracyjna dla osób starszych
  2. Konferencja nt. obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
  3. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
  4. Konferencja podsumowująca obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM OSÓB STARSZYCH ZREALIZOWANA DZIĘKI FINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Ponadto działaniem komplementarnym w realizacji niniejszego projektu było przeprowadzenie szkoleń dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu województwa opolskiego z zakresu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Szkolenie zostało w całości sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach projektu systemowego ROPS w Opolu.