Przemoc to Nie-moc

Obszar działania: 4.1.A. Przemoc w rodzinie

Cel: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w woj. opolskim i zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc na terenie woj. opolskiego

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele Opolszczyzny, uczniowie szkół podstawowych z terenu całego woj. opolskiego, personel medyczny szpitali i pogotowia w woj. opolskim, członkowie zespołów interdyscyplinarnych ze wszystkich gmin województwa, funkcjonariusze Policji – kierownicy rewirów dzielnicowych i posterunków Policji – 2 509 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny – około 50 tys. osób.

Wydatkowane środki: 103 861,12 zł (dotacja – 99 302 zł, środki własne 4 559,12 zł)

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Działanie 1: kampania informacyjno – edukacyjna:
– 20 regionalnych spotkań informacyjno – edukacyjnych dla personelu medycznego szpitali oraz pogotowia
– emisja i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych – komunikaty na monitorach multimedialnych w autobusach MZK
– 96 spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI

Działanie 2: szkolenia:
– szkolenie dla 69 członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „Przyczyny zachowań agresywnych jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci”
– szkolenie dla 40 policjantów – kierowników rewirów dzielnicowych i posterunków Policji pn. „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie. Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych”
Telefony zaufania:

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem np. z przemocą w rodzinie w szkole, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godz. 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.plexternal, opens a new window możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

801 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz tam opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury „Niebieskiej Karty”, np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30 (połączenie bezpłatne).

22 828 11 12 – Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej.
Telefon zaufania oferuje pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz służy radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora.

77 455 63 90, 077 455 63 91, 77 455 63 92 – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
adres: Opole ul. Małopolska 20a, Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-20.00 Schronienie całodobowo! Udziela specjalistycznej pomocy: ofiarom przemocy domowej, świadkom przemocy, w tym dzieciom. Bezpłatnie i anonimowo Ośrodek zapewnienia m.in. schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie, ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc, udziela natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia.

77 455 63 90 do 92 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00, email: oikopole@wp.plSend email świadczy pomoc w sytuacjach: przemocy w rodzinie i kryzysów małżeńskich, gwałtów i innych przestępstw.