Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej

Wojewoda Opolski informuje, że w roku bieżącym wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane zostaną nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Wyróżnienia te przyznawane są w kategorii:

– indywidualnej – dla pracowników socjalnych,

– zespołowej – dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

W związku z powyższym można zgłaszać kandydatów do nagród zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wnioski o nagrody specjalne należy wnieść do Wojewody w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Kompletne dokumentacje należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres:

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Prowadzący sprawę: Mirosław Próchniak Starszy Inspektor Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, tel.: 774 524 510.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 2 – Klauzula RODO.docxMS Word document, opens a new window

Post meta