SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

Logo EU, flaga Polski, logo Opolskie, Logo EU EFS
Logo Opolskie dla rodziny

O projekcie

Projekt partnerski „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Termin realizacji: od 07.06.2022 r. do 30.06.2023 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych na rzecz migrantów z Ukrainy przebywających w województwie opolskim w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

Grupa docelowa

Wsparciem objęte zostaną osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa opolskiego po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.). Będą to wyłącznie osoby z terenu województwa opolskiego (bez miasta Opola) – osoby fizyczne, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego.

Krótki Opis Projektu

Projekt przewiduje działania w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, a jego celem jest integracja społeczna ww. osób. Ww. wsparcie będzie realizowane w ramach trzech obszarów: infrastruktura mieszkaniowa (w tym w zakresie remontu, dostosowania, doposażenia), nauka języka polskiego na poziomie podstawowym i realizacja usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży (np. półkolonie, kolonie, wycieczki, korzystanie z oferty rekreacyjno-kulturalnej). Proj. został opracowany przez partnerstwo Woj. Opolskie poprzez Realizatorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) i drugą woj. jednostkę org. woj. opolskiego, tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE) i z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. 17 Gminami: Biała, Brzeg, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Wołczyn.

Wartość ogółem projektu: 10 352 951,53 zł w tym dofinansowanie z EFS: 8 800 000,00 zł.

W projekcie przewiduje się realizację 19 zadań:

  1. Usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży – migrantów wojennych z Ukrainy obejmujące następujące formy wsparcia:
   • organizację i realizację wypoczynku letniego,
   • organizację i realizację wypoczynku letniego – półkolonie,
   • organizację i realizację wypoczynku w formie ferii zimowych
   • organizację i realizację warsztatów integracyjnych-edukacyjnych;
  2. Nauka języka polskiego na poziomie podstawowym dla osób/migrantów wojennych
   z Ukrainy;
  3. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Biała;
  4. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Brzeg;
  5. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrodzień;
  6. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrzeń Wielki;
  7. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głubczyce;
  8. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głuchołazy;
  9. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork;
  10. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Leśnica;
  11. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Nysa;
  12. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Olesno;
  13. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Paczków;
  14. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Popielów;
  15. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Prudnik;
  16. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Strzelce Opolskie;
  17. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Strzeleczki;
  18. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Ujazd;
  19. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Wołczyn.

 

Plakat o treści:
Województwo Opolskie realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”.
Realizator projektu/Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Realizator projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Partnerzy projektu: Gmina Biała, Gmina Brzeg, Gmina Dobrodzień, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kluczbork, Gmina Leśnica, Gmina Nysa, Gmina Olesno, Gmina Paczków, Gmina Popielów, Gmina Prudnik, Gmina Strzelce Opolskie, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Wołczyn.
Celem projektu jest wsparcie osób uciekających 
z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych 
na terenie tego kraju w województwie opolskim
Dofinansowanie projektu z UE: 8 800 000,00