SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

Logo Fundusze Europejskie, flaga RP, logo Opolskie oraz logo EFS
Logo Opolskie dla rodziny

O projekcie

Projekt partnerski „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Termin realizacji: od 07.06.2022 r. do 28.07.2023 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych na rzecz migrantów z Ukrainy przebywających w województwie opolskim w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

Grupa docelowa

Wsparciem objęte zostaną osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa opolskiego po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.). Będą to wyłącznie osoby z terenu województwa opolskiego (bez miasta Opola) – osoby fizyczne, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego.

Krótki Opis Projektu

Projekt przewiduje działania w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, a jego celem jest integracja społeczna ww. osób. Ww. wsparcie będzie realizowane w ramach trzech obszarów: infrastruktura mieszkaniowa (w tym w zakresie remontu, dostosowania, doposażenia), nauka języka polskiego na poziomie podstawowym i realizacja usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży (np. półkolonie, kolonie, wycieczki, korzystanie z oferty rekreacyjno-kulturalnej). Proj. został opracowany przez partnerstwo Woj. Opolskie poprzez Realizatorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) i drugą woj. jednostkę org. woj. opolskiego, tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE) i z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. 17 Gminami: Biała, Brzeg, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Wołczyn.

Wartość ogółem projektu: 10 352 951,53 zł w tym dofinansowanie z EFS: 8 800 000,00 zł.

W projekcie przewiduje się realizację 19 zadań:

  1. Usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży – migrantów wojennych z Ukrainy obejmujące następujące formy wsparcia:
   • organizację i realizację wypoczynku letniego,
   • organizację i realizację wypoczynku letniego – półkolonie,
   • organizację i realizację wypoczynku w formie ferii zimowych
   • organizację i realizację warsztatów integracyjnych-edukacyjnych;
  2. Nauka języka polskiego na poziomie podstawowym dla osób/migrantów wojennych
   z Ukrainy;
  3. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Biała;
  4. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Brzeg;
  5. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrodzień;
  6. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrzeń Wielki;
  7. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głubczyce;
  8. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głuchołazy;
  9. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork;
  10. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Leśnica;
  11. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Nysa;
  12. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Olesno;
  13. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Paczków;
  14. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Popielów;
  15. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Prudnik;
  16. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Strzelce Opolskie;
  17. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Strzeleczki;
  18. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Ujazd;
  19. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Wołczyn.
  20. Jednodniowy integracyjny Piknik rodzinny „Razem z Ukrainą”.

 

 

Plakat informacyjny o projekcie