Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej

Celem projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej”,jest rozwój gospodarki społecznej w województwie opolskim.

Przedsiębiorczość społeczna zgodnie z ogólnoświatowymi trendami jest najbardziej efektywnym i dynamicznym intrumentem do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego.

Adresaci projektu:

  • osoby bezrobotne
  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej
  • przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej
  • przedstawiciele instytucji rynku pracy
  • osoby zatrudnione, zainteresowane utworzeniem przedsiębiorstw społecznych

Działania w projekcie:

  • Doradztwo marketingowo – finansowo – księgowe z elementami coaching’u dla podmiotów ekonomii społecznej.
  • Cykl szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym.
  • Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych i zatrudnionych, zainteresowanych ideą gospodarki społecznej dotyczących zakładania przedsiębiorstw społecznych.
  • Moduł promocyjno-edukacyjny dla instytucji pomocy i integracji społecznych oraz instytucji rynku pracy, dotyczący roli instytucji w kreowaniu podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolenia praktyczne z wizytą w podmiotach ekonomii społecznej.

Termin realizacji działań: styczeń – grudzień 2010 r.

Zasięg terytorialny: województwo opolskie