Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II


 

Logotypy Fundusze Europejskie dla Opolskiego, flaga RP, Dofinansowane przez Unię Europejską, Opolskie

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 

Lp.

Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia / działania

Godziny udzielania wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji wsparcia / działania

Nazwa wykonawcy

Liczba uczestników

Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www.

Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL

1.

Piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego

08.06.2024 r.

13.00-18.00

Ludowy Zespół Sportowy
w Kup
ul. Ligonia 10 46-082 Kup

Joanna Dalecka-Goch prowadząca działalność gospodarczą AGENCJA EVENTOWO-REKLAMOWA ANANAS JOANNA DALECKA-GOCH z siedzibą w Luboniu ul. Dojazdowa 5 62-030 Luboń

ok. 450 osób

Tak zamieszczono na stronie: www.rops-opole.pl

Nie