Reaguj i żyj bezpiecznie

Obszar działania: 4.1 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania

Cel: budowanie świadomości społecznej w zakresie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie i wdrażanie rozwiązań, narzędzi zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele Policji, mieszkańcy Opolszczyzny, młodzież spędzająca wolny czas w pubach i dyskotekach, uczniowie, seniorzy – 1 947 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny – ok. 110 tys. osób.

Wydatkowane środki: 88 545,34 zł (dotacja – 88 045,34 zł, środki własne – 500,00 zł)

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Działanie 1: kampania informacyjno – edukacyjna
– przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych:
10 tys. szt. informacyjnych podkładek pod szklanki, komunikaty na monitorach multimedialnych w autobusach MZK, 300 szt. kalendarzy
– 71 spektakli edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3
– 10 recitali profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół średnich
– 94 regionalne spotkania informacyjno – edukacyjne dla uczniów opolskich szkół
– 1 regionalne spotkanie informacyjno – edukacyjne dla seniorów
– konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich na wykonanie spotu promującego właściwe postawy obywatelskie
– wyprodukowano dwa reportaże o charakterze edukacyjno – profilaktycznym

Działanie 2: szkolenie dla 28 policjantów pn. „Jakość kontaktu z obywatelem – przeprowadzanie interwencji policyjnej”

Działanie 3: zakup i przeszkolenie 2 psów patrolowo – tropiących, które zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

Szkolenie dla policjantów "Jakość kontaktu z obywatelem - przeprowadzanie interwencji policyjnej"
Szkolenie dla policjantów „Jakość kontaktu z obywatelem – przeprowadzanie interwencji policyjnej”
Psy patrolowo - tropiące zakupione w ramach projektu
Psy patrolowo – tropiące zakupione w ramach projektu