Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach: PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK. Termin konsultacji: 6-20 września 2023 roku. Więcej informacji: https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2024-rok-z-organizacj/
Zapraszamy do udziału w konsultacjach: PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK. Termin konsultacji: 6-20 września 2023 roku. Więcej informacji: https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2024-rok-z-organizacj/, opens a new window
Logo Alzeimer Polska, Rzezcnik Praw Obywatelskich, Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska serdecznie zapraszają do udziału w corocznej konferencji poświęconej osobom z zespołem otępiennym.

W tym roku omówiony będzie temat zaginięć wśród osób starszych,