Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach: PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK. Termin konsultacji: 6-20 września 2023 roku. Więcej informacji: https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2024-rok-z-organizacj/
Zapraszamy do udziału w konsultacjach: PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK. Termin konsultacji: 6-20 września 2023 roku. Więcej informacji: https://bip.opolskie.pl/2023/09/ogloszenie-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2024-rok-z-organizacj/, opens a new window
Logo Alzeimer Polska, Rzezcnik Praw Obywatelskich, Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska serdecznie zapraszają do udziału w corocznej konferencji poświęconej osobom z zespołem otępiennym.

W tym roku omówiony będzie temat zaginięć wśród osób starszych,

Logo Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych informuje o swoich działaniach terapeutycznych, profilaktycznych i warsztatowych, które kieruje do dzieci i młodzieży.

PLUM – to skrótowa i przyjęta przez Zespół Terapeutyczny nazwa Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży.

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych jest jedynym podmiotem leczniczym w Województwie Opolskim,

Logo ROPS w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Lider projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”, realizowanego z Partnerami: Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Sala szkoleniowa

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnym Motywacyjnym Coachingu Senioralnym.

Działanie realizowane przez ROPS w Opolu w ramach projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Puchar

Opolska Niezapominajka

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza corocznie konkurs przyznania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki”. Celem konkursu „Opolska Niezapominajka” jest uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie województwa opolskiego, promocja najlepszych pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie ich wizerunku. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursowym oraz załącznikami do niego.