Medal „Serce Dziecku”

Cytat: "Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce." C. K. Norwid

2019 r.

Już od ponad 30 lat dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu „Serce Dziecku”. Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci. Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:

  1. Dawid Syposz – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu,
  2. Agnieszka Noculak – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
  3. Iga Gołębiowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie,
  4. Julia Klockowska – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy,
  5. Szymon Oliwa – przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
  6. Aleksandra Kobiałka – przedstawiciel Technikum Gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu 5 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitała Agnieszka Gabruk zastępca dyrektora ROPS w Opolu. Podczas pracowitego spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród 7 zgłoszonych kandydatur Tytuł „Serce Dziecku” w 2019 roku otrzymają 3 osoby, tj.:

Pani Joanna Matkowska – wychowawczyni, bibliotekarka i instruktorka tańca w Szkole Podstawowej w Polkowskiem, z wnioskiem wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Polkowskiem. Uzasadniając swój wybór dzieci m.in. napisały, że Pani Joanna jest zaangażowana w życie szkoły, w której jest tylko 29 uczniów, z którymi osiąga liczne sukcesy w konkursach tanecznych, do których sama wymyśla choreografię oraz szyje stroje. Pani Joanna prowadzi lekcje tańca w formie wolontariatu;

Pani Anna Wieczorek – trenerka capoeiry, z wnioskiem wystąpili członkowie grupy Muzenza. W uzasadnieniu wyboru dzieci m.in. napisały, że Pani Anna jest bardzo aktywna społecznie, prowadzi dla dzieci lekcje ze sztuki walki i tańca capoeira w formie wolontariatu. Jest mistrzynią świata i Europy w tej dziedzinie. Dodatkowo działa w stowarzyszeniu, które pomaga osobom ciężko chorym na nowotwory;

Pan Ryszard Grajek – dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, z wnioskiem wystąpili podopieczni Domu Kultury w Prudniku. Uzasadniając wybór dzieci napisały, że Pan Ryszard jest jednym z organizatorów imprez takich jak Dni Prudnika, Prudnickiej Jesieni i Wiosny Kulturalnej, Rajdów Maluchów oraz wielu innych. Ponadto jest bardzo zaangażowany w życie prudnickich dzieci.

Na zdjęciu Pani Agnieszka Gabruk - Zastępca Dyrektora ROPS w Opolu oraz Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Iga Gołębiowska, Dawid Syposz, Agnieszka Noculak i Szymon Oliwa."/><figcaption>Na zdjęciu Pani Agnieszka Gabruk - Zastępca Dyrektora ROPS w Opolu oraz Dziecięco - Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Iga Gołębiowska, Dawid Syposz, Agnieszka Noculak i Szymon Oliwa
Na zdjęciu Pani Agnieszka Gabruk – Zastępca Dyrektora ROPS w Opolu oraz Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła (od lewej): Iga Gołębiowska, Dawid Syposz, Agnieszka Noculak i Szymon Oliwa