Medal „Serce Dziecku”

Cytat "Wszystko co wielkie jest wielkie przez serce". C. K. Norwid

2022 r.

Już od 35 lat dzieci i młodzież z województwa opolskiego mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Opolskiego Tytułu „Serce Dziecku”. Odznaczenie to przyznawane jest osobom dorosłym, które swoją działalnością i postawą zdobyły zaufanie, sympatię i szacunek dzieci.  Wyboru Kawalerów Tytułu dokonuje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Całością spraw organizacyjnych związanych z przyznawaniem Tytułu zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W skład Kapituły wchodzą przewodniczący samorządów uczniowskich szkół z woj. opolskiego. W tym roku członkami Kapituły zostali:

 1. Anna Krukowska – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu,
 2. Anna Noculak – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku,
 3. Julian Żyłka – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach,
 4. Maja Widzyk – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie,
 5. Martyna Falander – przedstawiciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
 6. Marek Ozimek – przedstawiciel Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu 14 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie członków Kapituły, których przywitała Pani Agnieszka Gabruk – ówczesna Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu (obecnie Dyrektor ROPS w Opolu).

Podczas pracowitego spotkania członkowie Kapituły zdecydowali, że spośród zgłoszonych kandydatur Tytuł „Serce Dziecku” w 2022 roku otrzyma 5 osób, tj.:

 1. Pani Joanna  Łaba – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 w Opolu, z wnioskiem wystąpili podopieczni Stowarzyszenia. Uzasadniając swój wybór dzieci m.in. napisały, że Pani Joanna wyróżnia się kreatywnością, miłością do pracy z dziećmi, dobrymi chęciami, dobrocią, akceptacją innych i wielkim sercem;
 2. Pani Agnieszka Kossowska – Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE w Opolu, z wnioskiem wystąpili podopieczni Fundacji. Uzasadniając wybór dzieci napisały, że Pani Agnieszka wyróżnia się otwartością, pomysłowością we wspieraniu dzieci i młodzieży z różnymi problemami rozwojowymi, a także płynnie posługuje się językiem migowym. Ponadto jest osobą pozytywną i zawsze uśmiechniętą;
 3. Pani Sybilla Stelmach – Wójt Gminy Popielów, z wnioskiem wystąpiły dzieci i młodzież z Gminy Popielów. W uzasadnieniu wyboru dzieci napisały, że Pani Sybilla wyróżnia się niezwykłą otwartością na problemy dzieci i młodzieży, nie zapomina o relacjach z drugim człowiekiem, a w szczególności z najmłodszymi mieszkańcami Gminy;
 4. Pan Gerard Halama – Przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, z wnioskiem wystąpili uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie. Uzasadniając swój wybór dzieci napisały, że Pan Gerard jest organizatorem i animatorem życia sportowego oraz interesujących inicjatyw związanych z realizacją imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, podczas których uczniowie zawsze dobrze się bawią i zdobywają wiele nagród;
 5. Pan Jan Kołodziej – Sołtys Dobrzenia Małego, z wnioskiem wystąpiły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Św. Franciszka w Dobrzeniu Małym. W uzasadnieniu dzieci napisały, że Pan Jan jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych dla rodzin, wyróżnia się godną do naśladowania postawą, a jego zaangażowanie społeczne jest ukierunkowane na wewnętrzną integrację mieszkańców poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.  

Uroczysta ceremonia dekoracji tegorocznych Kawalerów Medalu „Serce Dziecku” odbędzie się 10 września br. o godz. 15.30 podczas Opolskiego Dnia Rodziny. O dokładnym miejscu wydarzenia poinformujemy w późniejszym terminie.

 

Na zdjęciu: Agnieszka Gabruk - ówczesna Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu (obecnie Dyrektor ROPS w Opolu), Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła (od lewej):  Anna Krukowska - PSP nr 2 w Opolu, Maja Widzyk - SP nr 5 w Nysie, Marek Ozimek - Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
Na zdjęciu: Agnieszka Gabruk – ówczesna Z-ca Dyrektora ROPS w Opolu (obecnie Dyrektor ROPS w Opolu), Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła (od lewej):  Anna Krukowska – PSP nr 2 w Opolu, Maja Widzyk – SP nr 5 w Nysie, Marek Ozimek – Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim.