Trudne pytania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizuje projekt, pn. „Trudne pytania” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia.

Cel ogólny projektu:
1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z:
– problemowym i patologicznym hazardem;
– innymi uzależnieniami behawioralnymi (pracoholizmem, siecioholizmem, seksoholizmem, kupnoholizmem).

Cele szczegółowe:
1. Upowszechnienie wiedzy na temat czynników chroniących przed hazardem problemowym i patologicznym oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi (pracoholizmem, siecioholizmem, seksoholizmem, kupnoholizmem).
2. Promowanie postaw bycia wolnym od uzależnień.

Przedmiotem projektu jest produkcja i emisja cyklu filmów informacyjno – edukacyjnych pt. „Trudne pytania”. Produkcja oraz emisja filmów zostały zlecone do realizacji telewizji regionalnej TVP Opole. Cykl programów zakłada pięć odcinków dotyczących uzależnień behawioralnych, tj. hazardu (w tym hazard internetowy), pracoholizmu, siecioholizmu (uzależnienie od komputera i sieci, w tym także wątek uzależnienia od telefonów komórkowych), seksoholizmu i kupnoholizmu. Filmy w okresie październik – listopad br. zostały wyemitowane na antenie telewizji regionalnej, tj. TVP Opole.