Plany zajęć/harmonogram

Loga projektu

W związku z zagrożeniem zdrowia spowodowanym koronawirusem Pani Kanclerz Politechniki Opolskiej Barbara Hetmańska wydała dyspozycję o zamknięciu wynajmowanych lokali od 11 marca br. W związku z czym informujemy, że zjazdy na specjalizacji I stopnia w dniach 14-15.03.2020 r. i 21-22.03.2020 r. zostają odwołane.


W związku z zagrożeniem zdrowia spowodowanym koronawirusem, informujemy, że kolejny zjazd na specjalizacji I stopnia w dn. 18-19.04.2020 r. (Grupy A i B) oraz 25-26.04.2020 r. (Grupa C) ZOSTAJE ODWOŁANY.

Informujmy ponadto, że wszystkie dotychczas odwołane zjazdy zostaną odrobione w terminie późniejszym, w związku z czym planowany termin zakończenia szkolenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny również ulegnie wydłużeniu w czasie.


Plany zajęć na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny” – AKTUALIZACJA:

Harmonogram zjazdów 2019 – 2020 (aktualizacja 21.08.2020 r.)MS Word document, opens a new window
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie (aktualizacja 21.08.2020 r.)PDF document, opens a new window
Całościowy plan zajęć – Grupa A (aktualizacja 21.08.2020 r.)MS Word document, opens a new window
Całościowy plan zajęć – Grupa B (aktualizacja 21.08.2020 r.)MS Word document, opens a new window
Całościowy plan zajęć – Grupa C (aktualizacja 21.08.2020 r.)MS Word document, opens a new window