Wirtualny świat – Realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zrealizował projekt, pn. „Wirtualny świat – realny problem. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Cel ogólny projektu:
Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym w szczególności uzależnieniom od komputera i Internetu

Cele szczegółowe:

  1. Uwrażliwienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz osób odpowiedzialnych za politykę społeczną w województwie i osób zawodowo zajmujących się problematyką uzależnień na problem zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.
  2. Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za wychowanie dzieci i młodzieży osób odpowiedzialnych za politykę społeczną w województwie w zakresie problematyki dotyczącej cyberuzależnienia oraz innych uzależnień behawioralnych.

Przedmiotem projektu jest organizacja jednodniowej wojewódzkiej konferencji, pn. „Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży” na temat zagrożeń związanych z cyberuzależnieniem i innymi uzależnieniami behawioralnymi, uwzględniającą metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie. W treści wykładów zostanie poruszona wiedza dotycząca przyczyn i skutków uzależnień, zagrożeń wynikających z surfowania po sieci, grania w gry komputerowe. Ponadto zostaną określone działania i potrzeby w zakresie przeciwdziałania ww. zjawiskom u dzieci i młodzieży w woj. opolskim. Konferencja będzie zawierała krótki moduł seminaryjno – dyskusyjny mający na celu określenie lokalnych potrzeb oraz kierunków działań sprzyjających rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi u dzieci i młodzieży.

Informacja pokonferencyjnaPDF document, opens a new window


„Wirtualny świat – Realny problem” (FILM)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizuje projekt, pn. „Wirtualny świat – Realny problem” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Cel ogólny projektu:
Podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z:
– uzależnieniem od komputera i Internetu, w tym uzależnieniem od hazardu internetowego i pornografii internetowej (cyberseksu).

Cele szczegółowe:

  1. Upowszechnienie wiedzy na temat czynników chroniących przed uzależnieniem od komputera i Internetu, w tym uzależnieniem od hazardu internetowego i pornografii komputerowej (cyberseksu).
  2. Promowanie postaw bycia wolnym od uzależnień.

Przedmiotem projektu była produkcja i emisja filmu informacyjno – edukacyjnego w formule reportażu, pt. „Wirtualny świat – Realny problem”. Produkcja oraz emisja filmu zostały zlecone do realizacji telewizji regionalnej TVP Opole. Film został wyemitowany na antenie telewizji regionalnej, tj. TVP Opole oraz zamieszczony na stronie internetowej ROPS w Opolu i TVP Opole. Tematem przewodnim filmu jest uzależnienie od komputera i Internetu oraz wynikające z tego zagrożenie dla dzieci i młodzieży.