Serdecznie zapraszamy na konferencję w sprawie zapobiegania przemocy wobec dzieci, pn. „Ochrona dzieci przed przemocą – nowe regulacje prawne, w tym Standardy Ochrony Małoletnich”.

Tematem konferencji będzie omówienie zmian, wynikających z nowelizacji przepisów prawnych w zakresie ochrony dzieci, w tym wprowadzanego standardu ochrony małoletnich, oraz podejmowanych działań chroniących dzieci w przypadku przemocy domowej.

Konferencja odbędzie się 2 lutego 2024 roku o godz. 10:00 w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli gmin i powiatów, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, zespołów interdyscyplinarnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, branży hotelarskiej i inne osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacji znajdującego się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8eaUS79nCFtK1rmEV3rKPxBBbkpFpBd5Y20eDbn-8v8ca3A/viewform?usp=sf_linkexternal

Na zgłoszenia czekamy do 30 stycznia 2024 r.

Program konferencji.pdfPDF document, opens a new window

 

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza na konferencję OCHRONA DZIECI PRZED PRZEMOCĄ.
Nowe regulacje prawne. Standardy Ochrony Małoletnich.
Czym są i kogo dotyczą standardy ochrony małoletnich?
Ochrona dziecka przed przemocą w praktyce.
2 lutego 2024 r. godz. 10:00
Teatr im. Jana Kochanowskiego
Opole, pl. Teatralny 12

Więcej informacji na https://rops-opole.pl
Organizator:
Marszałek Województwa Opolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Partnerzy:
Power Fundacja, Opolskie Centrum Edukacji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Adwokatura Polska oraz Wójcik Kuźmicz i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów

Post meta