Opolski Medal „Serce Dziecku”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież województwa opolskiego do zgłaszania kandydatur do przyznania wyjątkowego odznaczenia jakim jest Medal „Serce Dziecku”, przyznawany jest już od 1987 roku 😊 Przez te wszystkie lata osobami nominowanymi przez dzieci do tego zaszczytnego wyróżnienia byli dorośli, którzy swoim szczególnym zaangażowaniem, otwartością na potrzeby i problemy dzieci przyczyniali się do ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Wnioski o nadanie Medalu rozpatruje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Wnioski w formie pisemnej proszę składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przy ul. Głogowskiej 25 C, 45-315 Opole do 8 maja br. Oprócz danych kandydata (imię, nazwisko, numer telefonu) wniosek winien zawierać opis jego działalności, uzasadnienie wyboru oraz podpisy dzieci zgłaszających kandydaturę. Można dołączyć zdjęcia i materiały prasowe dotyczące działalności  osoby nominowanej.

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież, a nie osoby dorosłe bądź instytucje. Brak spełnienia tego warunku spowoduje odrzucenie wniosku.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 77 455 19 03

Post meta