ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

 


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza na bezpłatne trzydniowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w temacie pt. „Współpraca w Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Diagnostyczno – Pomocowych” skierowane dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Województwa Opolskiego.

Szkolenia odbywać się będą w Hotelu Ada w Większycach, ul. Głogowska 1, 47-208 Reńska Wieś, w ośmiu 20-osobowych grupach w następujących terminach:

 1. 27-29 luty 2024 r. – I grupa
 2. 12-14 marzec 2024 r. – II grupa
 3. 26-28 marzec 2024 r. – III grupa
 4. 09-11 kwiecień 2024 r. – IV grupa
 5. 23-25 kwiecień 2024 r. – V grupa
 6. 14-16 maj 2024 r. – VI grupa
 7. 11-13 czerwiec 2024 r. – VII grupa
 8. 25-27 czerwiec 2024 r. – VIII grupa

Szkolenia realizowane będą w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 oraz na podstawie Wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z pózn. zm.)

Dla uczestników szkoleń zapewniane są bezpłatnie materiały szkoleniowe, zakwaterowanie (dotyczy uczestników, których miejsce zamieszkania znajduje się w miejscowości innej niż miejscowość, w której odbywać się będzie szkolenie), wyżywienie, oraz ubezpieczenie, a na zakończenie szkolenia, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o upowszechnienie informacji o realizacji ww. szkoleń. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma, podpisanego przez kandydata oraz kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Podpisane i opieczętowane formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres e-mail: l.krzak(at)rops-opole.pl w terminie do 21.02.2024 r. do godziny 12.00.

Zawiadomienie o wynikach rekrutacji na szkolenia zostanie przekazane telefonicznie oraz mailowo jedynie do zakwalifikowanych uczestników. Przesłanie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

O zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie będzie decydować:

 1. Spełnianie wymagań formalnych – kandydaci niebędący członkami Zespołu Interdyscyplinarnego nie będą brani pod uwagę podczas procesu rekrutacji
 2. Dostępność Instytucjonalna
 3. Kolejność zgłoszeń

W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za koordynację szkoleń oraz proces rekrutacji: Łukasz Krzak pod nr tel. 77 455 19 07

Formularz zgłoszeniowy.docxMS Word document, opens a new window

Post meta