Zapraszamy do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do centrów usług społecznych (CUS)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w związku z realizacją  projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do centrów usług społecznych (CUS) w Milanówku (woj. mazowieckie), Bełżycach i Wojcieszkowie (woj. lubelskie) w terminie 12-13 czerwca 2023 r. (poniedziałek-wtorek).

Celem wizyty jest promocja i bezpośrednie zapoznanie się z działalnością centrów usług społecznych jako istotnego elementu zmiany systemowej obejmującej rozwój i koordynację lokalnych usług społecznych kierowanych do wszystkich mieszkańców gminy. Wizyta będzie okazją do spotkania z kadrą zarządzającą i koordynującą usługami społecznymi w gminie, spotkania z wykonawcami usług i odwiedzenia miejsc, w których świadczone są usługi, a także do zapoznawania się ze specyfiką pracy w CUS.

Wybrane centra usług społecznych reprezentują 3 typy gmin: gminę miejską (Milanówek), miejsko-wiejską (Bełżyce) oraz wiejską (Wojcieszków), co pozwoli na obserwację konkretnych rozwiązań z zakresu realizowanych w nich usług społecznych oraz ewentualne wdrożenie ich na terenie własnej gminy.

Wizyta studyjna kierowana jest do prezydentów, burmistrzów, wójtów gmin lub ich przedstawicieli oraz dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej w woj. opolskim.

Udział w wizycie jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie oraz nocleg, a warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z oświadczeniem RODO i przekazanie go mailem na adres: a.karlinska(at)rops-opole.pl w terminie do 31 maja 2023 r.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W razie pytań zapraszam do kontaktu z osobą odpowiedzialną za organizację wizyty studyjnej: Anna Karlińska nr tel. 77 456 58 91

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO.docxMS Word document, opens a new window

Post meta