Nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej chcących zaprezentować swoją działalność lub przeprowadzić warsztaty podczas trwania Targów Ekonomii Społecznej 30.06 – 02.07.2023 r. w Białej

W związku z organizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 30.06 – 02.07.2023 r. w Białej, informujemy że rozpoczęliśmy proces naboru zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej chcących zaprezentować swoją działalność lub przeprowadzić warsztaty podczas trwania w/w imprezy.
Do dyspozycji podmiotów ekonomii społecznej mamy 10 stoisk wystawienniczych (10 podczas pierwszego dnia wystawienniczego tj. 01.07.2023 r. i 10 podczas drugiego dnia tj. 02.07.2023r. ).
W celu zgłoszenia udziału proszę o przesłanie uzupełnionej ankiety Google znajdującej się pod adresem https://forms.gle/SACC7f77Jecfu2ai9external, opens a new window w terminie do 19 maja.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej 🇪🇺 🇵🇱

Post meta