Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na zadanie pn.: „Regionalny Dzień Seniora” realizowane w ramach projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

22.06.2022 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU:

Składanie ofert do 21.07.2022 r.

Przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert do 16.08.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 05.09.2022 r.

Szczegółowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Pani Katarzyna Kamińska tel. 77 4415250 wew. 23

  1. Załącznik do Uchwały Regionalny Dzień Seniora.docxMS Word document, opens a new window
  2. Karta oceny formalnej.docxMS Word document, opens a new window
  3. Karta oceny merytorycznej.docMS Word document, opens a new window
  4. Klauzula RODO.docxMS Word document, opens a new window

29.07.2022 r.

  1. Braki formalne.docxMS Word document, opens a new window

24.08.2022 r.

  1. Uchwała rozstrzygająca nr 7713.2022 z dnia 23.08.2022.pdfPDF document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 do uchwały 7713.2022 z 23.08.2022.pdfPDF document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 do uchwały 7713.2022 z 23.08.2022.pdfPDF document, opens a new window