Otwarty konkurs ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

27.04.2021 r.

  1. Uchwała nr 4623/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 rMS Word document, opens a new window.
  2. Ogłoszenie konkursowe – załącznik do uchwały nr 4623/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.MS Word document, opens a new window
  3. Wzór karty oceny formalnej ofertMS Word document, opens a new window
  4. Wzór karty oceny merytorycznej ofertMS Word document, opens a new window
  5. Klauzula informacyjna RODOMS Word document, opens a new window
  6. Instrukcja składania i podpisywania oferty przez ePUAPPDF document, opens a new window

21.05.2021 r.

  1. Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie rehabilitacji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z wykazem braków formalnych ofertMS Word document, opens a new window

15.06.2021 r.

  1. Uchwała nr 4922/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych2021.06.14 Uchwała rozstrzygająca konkurs.docxMS Word document, opens a new window