Zapraszamy całe rodziny na spotkanie „PIASKOWNICA” 6 lipca 2024 r. Łączany 14A pow. namysłowski, Plac zabaw w godz. 14:00-17:00

Występy artystyczne, warsztaty kulinarne dla dzieci, zabawy z wodzirejem, konkursy, dmuchańce, konsultacje (logopeda, psycholog), warsztaty ruchowe i plastyczne, warsztatowo o pasjach – motocyklowej i do zwierząt oraz inne atrakcje, a wśród nich Rodzinna Gra Plenerowa pn. „Jest takie miejsce…”
Współpraca: Sołectwo Łączany i NDK Namysłów.


Udział w spotkaniu jest wyrażaniem zgody na wykorzystanie wizerunku.

Spotkanie „PIASKOWNICA” jest elementem projektu „Bliżej rodziny i dziecka” – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej

Zapraszamy całe rodziny na spotkanie "PIASKOWNICA" 6 lipca 2024 r. Łączany 14A pow. namysłowski Plac zabaw w godz. 14:00-17:00 Występy artystyczne, warsztaty kulinarne dla dzieci, zabawy z wodzirejem, konkursy, dmuchańce, konsultacje (logopeda, psycholog), warsztaty ruchowe i plastyczne, warsztatowo o pasjach - motocyklowej i do zwierząt oraz inne atrakcje, a wśród nich Rodzinna Gra Plenerowa pn. "Jest takie miejsce..." Współpraca: Sołectwo Łączany i NDK Namysłów Udział w spotkaniu jest wyrażaniem zgody na wykorzystanie wizerunku. Spotkanie "PIASKOWNICA" jest elementem projektu "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczejZapraszamy całe rodziny na spotkanie "PIASKOWNICA" 6 lipca 2024 r. Łączany 14A pow. namysłowski Plac zabaw w godz. 14:00-17:00 Występy artystyczne, warsztaty kulinarne dla dzieci, zabawy z wodzirejem, konkursy, dmuchańce, konsultacje (logopeda, psycholog), warsztaty ruchowe i plastyczne, warsztatowo o pasjach - motocyklowej i do zwierząt oraz inne atrakcje, a wśród nich Rodzinna Gra Plenerowa pn. "Jest takie miejsce..." Współpraca: Sołectwo Łączany i NDK Namysłów Udział w spotkaniu jest wyrażaniem zgody na wykorzystanie wizerunku. Spotkanie "PIASKOWNICA" jest elementem projektu "Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II" realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet/Działanie 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, opens a new window

Post meta