Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu kontynuuje realizację projektu Opolskie Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

W ramach projektu Fundacja prowadzi 9 Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (wykaz Punktów w załączeniu), w których dyżurują osoby pierwszego kontaktu oraz specjaliści świadczący pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną. Pełen zakres możliwego wsparcia na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych z terenu woj. opolskiego wymieniony jest w skanie pisma załączonego do niniejszej informacji. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2022 r. do 31.12.2025 r.

Przedstawiciele instytucji zainteresowanych współpracą mogą dzwonić pod całodobowy numer infolinii 885 655 012 lub kontaktować się osobiście w Domu Matki i Dziecka w Opolu przy ul. Masłowskiego 1.     

Pismo dot. projektu Opolskie Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.pdfPDF document, opens a new window

Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.pdfPDF document, opens a new window

 

 

JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM w wyniku m.in.: przemocy domowej,kradzieży,pobicia, zgwałcenia, oszustwa, niealimentacji, uszkodzenia mienia, wypadku komunikacyjnego, groźby karalnej lub innego przestępstwa?
Byłeś świadkiem przestępstwa lub jesteś kimś bliskim dla osoby pokrzywdzonej?
Nie wiesz, gdzie szukać pomocy?

Skorzystaj ze wsparcia
Oferujemy bezpłatną pomoc Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu.
prawną lub mediacyjną, psychologiczną lub psychoterapeutyczną, materialną, w tym m.in.:
- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji, wyrobów medycznych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
- pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych
- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
-	pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
-	finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
- usługa dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa
- finansowanie robót budowlanych, w tym pokrywanie kosztów dokumentacji niezbędnej do realizacji robót budowlanych
- finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
- finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę lub uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie specjalistyczna pomoc
- finansowanie kosztów transportu i przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń oraz pokrywanie kosztów zakupu:
- żywności lub bonów żywnościowych,
- środków czystości i higieny osobistej lub bonów na ich zakup,
- odzieży, bielizny, butów lub bonów na ich zakup
- urządzeń i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
INFOLINIA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ
885 655 012
PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ!
Dom Matki i Dziecka - ul. Masłowskiego 1, 45-532 Opole,
885 655 012 lub 77 454 07 60,
lppopole@dfoz.pl
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem czynny:
pn. 13.00-20.00, wt. 9.00-16.00, śr. 9.00-16.00, czw. 9.00-16.00, pt. 9.00-16.00, sob. 10.00-15.00
Więcej informacji na stronie
www.dfoz.pl
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Biuro Projektu - tel. 77 441 02 60, e-mail: biuro@dfoz.pl, www.dfoz.pl
Lokalne Punkty Pomocy
w Brzegu 885 655 018 lppbrzeg@dfoz.pl
w Głubczycach 885 655 019 lppglubczyce@dfoz.pl
w Oleśnie 885 655 020 lppolesno@dfoz.pl
w Nysie	885	655	027 lppnysa@dfoz.pl
w Kluczborku 885 655 021 lppkluczbork@dfoz.pl
w Kędzierzynie-Koźlu 885 65 022	lppkedzierzyn@dfoz.pl
w Strzelcach Opolskich 885 655 024 lppstrzelce@dfoz.pl
w Prudniku 885 655 026 lppprudnik@dfoz.pl

Post meta