Nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej chcących zaprezentować swoją działalność lub przeprowadzić warsztaty podczas trwania Targów Ekonomii Społecznej 22-23.06.2024 r. w Strzelcach Opolskich

W związku z organizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 22-23.06.2024 r. terenie powiatu Strzeleckiego., informujemy, że rozpoczęliśmy proces naboru zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej chcących zaprezentować swoją działalność lub przeprowadzić warsztaty podczas trwania w/w imprezy.


Do dyspozycji podmiotów ekonomii społecznej mamy 10 stoisk wystawienniczych (10 podczas pierwszego dnia wystawienniczego tj. 22.06.2024 r. i 10 podczas drugiego dnia tj. 22.06.2024 r.).


W celu zgłoszenia udziału proszę o przesłanie uzupełnionej ankiety Google znajdującej się pod adresem https://forms.gle/RWKwPijgFZSQeCBA7external, opens a new window

 w terminie do 31 maja 2024 r.


#FunduszeUEexternal

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

Pokaż się na VIII targach ekonomii społecznej 22-23.06.2024 r. Powiat Strzelecki

Post meta