Akademia Przedsiębiorczości Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w Akademii Przedsiębiorczości Społecznej (APS).

Akademia Przedsiębiorczości Społecznej to cykl zajęć teoretycznych i praktycznych, który ma na celu przybliżenie młodzieży zagadnień z zakresu ekonomii społecznej (ES), w tym „dobrych praktyk”, zasad funkcjonowania, mechanizmów działania podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS).

Zadanie podzielone zostało na 2 części.
Pierwsza to zajęcia teoretyczne na terenie wybranej szkoły, prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Animacji Lokalnej Arkona z Byczyny.
Członkowie stowarzyszenia podzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej działalności.
 
Drugą częścią zadania będą 2 wyjazdy wizytujące dla 25 uczniów do PES/PS podczas których uczniowie będą mieli możliwość przyjrzenia się „z bliska” działalności podmiotów społecznych działających na terenie województwa opolskiego.

Planowe działania:
– 50 godzin zajęć teoretycznych w szkołach
– 2 wyjazdy wizytujące dla 25 uczniów (każdy)


Udział w projekcie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.


Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowyexternal. Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: es(at)rops-opole.pl, najpóźniej do dnia 10.05.2024 r. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.


Wszelkie pytania można kierować do biura projektu pod numer telefonu 77 456 58 86.


#FunduszeUEexternal


Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

Post meta