Zapraszamy do udziału w 2-dniowych spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne z województwa opolskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, zaprasza do udziału w 2-dniowych spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne z województwa opolskiego.

Celem spotkań jest tworzenie regionalnej sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, wymiana doświadczeń i informacji, a także wsparcie w osiąganiu standardów usług. Dodatkowo zapoznanie uczestników z działalnością lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej na rzecz społeczności lokalnej (w zakresie odbudowywania i podtrzymywania zdolności do samodzielnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się na rynku pracy).

Najbliższe dwudniowe seminarium odbędzie się w terminie:

– 25-26.05.2023 r. w powiecie brzeskim (zgłoszenia do 23.05.2023 r.)

– 06-07.06.2023 r. w powiecie kędzierzyńsko kozielskim (zgłoszenia do 02.06.2023 r.)

– 15-16.06.2023 r. w Opolu (zgłoszenia do 12.06.2023 r.)

Zapraszamy przedstawicieli: WTZ-ów, ZAZ-ów, KIS-ów, CIS-ów, przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządów terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze reintegracji z województwa opolskiego.

Seminaria są bezpłatne. Dla wszystkich osób zapewniamy transport pomiędzy miejscami wizyt, wyżywienie (obiad, przerwa kawowa). Nocleg (dla osób zamieszkałych w odległości pow. 50km od miejsca spotkania) wraz z wyżywieniem jest bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie.

Aby zgłosić chęć udziału w seminariach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz kartę uzupełniającą. Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać skanem na adres e-mail: es (at) rops-opole.pl.

Wszelkie pytania można kierować do biura projektu pod numer telefonu 77 44 27 536.

Formularz zgłoszeniowy.docxMS Word document, opens a new window

Karta uzupełniająca.docxMS Word document, opens a new window

Regulamin rekrutacji.docxMS Word document, opens a new window

 

 

baner: spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne

Post meta