Zapraszamy do udziału w 2-dniowych spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne z województwa opolskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, zaprasza do udziału w 2-dniowych spotkaniach sieciujących podmioty reintegracyjne z województwa opolskiego.

Celem spotkań jest tworzenie regionalnej sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych, wymiana doświadczeń i informacji, a także wsparcie w osiąganiu standardów usług. Dodatkowo zapoznanie uczestników z działalnością lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej na rzecz społeczności lokalnej (w zakresie odbudowywania i podtrzymywania zdolności do samodzielnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się na rynku pracy).

Najbliższe dwudniowe seminarium odbędzie się w terminie:

– 15-16.05.2023 r. w powiecie oleskim

Zapraszamy przedstawicieli: WTZ-ów, ZAZ-ów, KIS-ów, CIS-ów, przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządów terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze reintegracji z województwa opolskiego.

Seminaria są bezpłatne. Dla wszystkich osób zapewniamy transport pomiędzy miejscami wizyt, wyżywienie (obiad, przerwa kawowa). Nocleg (dla osób zamieszkałych w odległości pow. 50km od miejsca spotkania) wraz z wyżywieniem jest bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie.

Aby zgłosić chęć udziału w seminariach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz kartę uzupełniającą. Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać skanem na adres e-mail: es (at) rops-opole.pl, najpóźniej do dnia 12.05.2023 r. do godziny 12:00

Wszelkie pytania można kierować do biura projektu pod numer telefonu 77 44 27 536.

Formularz zgłoszeniowy.docxMS Word document, opens a new window

Karta uzupełniająca.docxMS Word document, opens a new window

Program wizyty w Oleśnie.docxMS Word document, opens a new window

Regulamin rekrutacji.docxMS Word document, opens a new window

 

Baner: spotkania sieciujące podmioty reintegracyjne 15-16.05.2023 r. powiat oleski

Post meta