Dwudniowe spotkanie regionalne dotyczące deinstytucjonalizacji usług w woj. opolskim (na przykładzie mieszkalnictwa wspomaganego)

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym spotkaniu regionalnym dotyczącym deinstytucjonalizacji usług w woj. opolskim (na przykładzie mieszkalnictwa wspomaganego), które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022 r. (czwartek-piątek) w Centrum Kultury i Nauki WT UO, Sanktuarium Św. Jacka ul. Parkowa 1A 47-325 Kamień Śląski.        

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.           

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a jego celem jest przedstawienie wniosków i rekomendacji z wdrożonego modelu z zakresu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specjalnych potrzebach.   
Spotkanie ma także przybliżyć ideę wdrażanej w Polsce koncepcji deinstytucjonalizacji oraz planowanych działań w tym zakresie w oparciu o powstałe dokumenty krajowe i europejskie, w tym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.      

Prelegentami spotkania będą praktycy i teoretycy, zajmujący się problematyką deinstytucjonalizacji usług społecznych w kraju i woj. opolskim (szczegółowy program spotkania w załączeniu).       

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie oraz nocleg, a warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  i przekazanie go do ROPS w Opolu (mailem na adres: a.karlinska@rops-opole.plSend email) w terminie do 23 listopada 2022 r.

Zawiadomienie o wynikach naboru na spotkanie zostanie przekazane za pośrednictwem poczty mailowej jedynie zakwalifikowanym osobom.         

W razie pytań zapraszam do kontaktu z osobą odpowiedzialną za koordynację spotkania oraz proces rekrutacji: Anna Karlińska nr tel. 77 44 27 532.

Program spotkania regionalnego 1-2.12.2022.docxMS Word document, opens a new window

Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO.docxMS Word document, opens a new window

 

Post meta