Zapraszamy do udziału w seminariach z zakresu kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 dotyczące Turystyki Społecznej

W październiku zapraszamy do udziału w seminariach z zakresu kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 dotyczące:

1) Lokalny potencjał kulturowy

10.10.2022 r. – w godzinach 15:00-20:00 – Siedziba LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

13.10.2022 r. – w godzinach 16:00-21:00 Dobrzeń Wielki, Sala bankietowa Melodia

 

2) Turystyka społeczna

21.10.2022 r. – w godzinach 11:00-15:00 -Spółdzielnia Socjalna PARASOL w Nysie, Bohaterów Warszawy 27 (wejście od tyłu Przychodni)

3) Usługi społeczne dla poszczególnych grup osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem

25.10.2022 r. w godzinach 10:00-14:00 – Strzelecka Spółdzielnia Socjalna

Zgłoszenia do udziały prosimy kierować na: e-mail: k.wlodarska@rops-opole.plSend email tel.: 77 44 27 536 maksymalnie 3 dni przed rozpoczęciem planowanego spotkania.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje data zgłoszenia.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Formularz harmonogramu realizacji form wsparcia.docxMS Word document, opens a new window

 

Seminaria

Post meta