Ogłoszenie konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok

Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego informuje, iż zgodnie z zapisami Uchwały nr 7797/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” i rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego rozpoczął się etap konsultacyjny.

W terminie 09.09.2022 r. – 22.09.2022 r. trwają konsultacje projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Wszelkie szczegóły, a w tym dokumenty źródłowe dostępne są pod linkiem: https://bip.opolskie.pl/2022/09/ogloszenie-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2023-rok-z-organizacj/external

Post meta