Konkursy: „Opolska Niezapominajka” za 2021 rok i „Społecznik 2021 Roku Województwa Opolskiego”

Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, zgodnie z coroczną tradycją, ogłasza konkursy dedykowane organizacjom pozarządowym oraz osobom aktywnym społecznie, aby wyróżnić ich za działania oraz promowanie postaw prospołecznych.

Kandydatury można zgłaszać w następujących konkursach:

  1. „Opolska Niezapominajka” za 2021 rok.
  • Celem konkursu „Opolska Niezapominajka” jest uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie województwa opolskiego, promocja najlepszych pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie ich wizerunku.
  • Wyłoniony w drodze konkursu laureat, otrzyma tytuł „Opolskiej Niezapominajka”, statuetkę, dyplom oraz nagrodę o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł.
  • Zgłoszenia Kandydatur mogą dokonywać: Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz sami zainteresowani.
  • Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki: wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS oraz statut Organizacji. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendacje lub listy referencyjne od innych podmiotów, a także materiały promocyjne oraz zdjęcia.

Szczegółowe zasady naboru kandydatur oraz kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin konkursowy przyznawania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki”, przyjęty Uchwałą Nr 7762/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., znajdujący się na stronie https://www.opolskie.pl/nagrody-opolska-niezapominajka-i-spolecznik-roku-wojewodztwa-opolskiego/external, opens a new window

 

  1. „Społecznik 2021 Roku Województwa Opolskiego.
  • Celem konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” jest wyróżnienie osoby fizycznej działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promującej postawy prospołeczne na obszarze województwa opolskiego. „Społecznik Roku 2021 Województwa Opolskiego” zostanie wyłoniony wśród aktywnych, pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych na terenie województwa opolskiego.
  • Wyłoniony w drodze konkursu laureat, otrzyma tytuł „Społecznika Roku 2021 Województwa Opolskiego”, statuetkę, dyplom oraz nagrodę o wartości nie mniejszej niż 4.000 zł.
  • Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2021 Województwa Opolskiego” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Szczegółowe zasady naboru kandydatur oraz kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin konkursowy przyznawania Tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”, przyjęty Uchwałą Nr 7763/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., znajdujący się na stronie https://www.opolskie.pl/nagrody-opolska-niezapominajka-i-spolecznik-roku-wojewodztwa-opolskiego/external, opens a new window

Termin naboru kandydatur w obu konkursach upływa 19 września 2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr. tel.: +48 77 44 67 847

Post meta