Cykl szkoleń warsztatowych z obszaru lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji, organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020)

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń warsztatowych z obszaru lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji, organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020).

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych, tj. między innymi rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, organizacji pozarządowych. Udział w szkoleniach pozwoli na wzmocnienie kompetencji koniecznych do prawidłowego wdrażania modeli kooperacji, które opierają się m.in. na budowaniu wielosektorowych partnerstw i podmiotowym podejściu do pracy z osobą i rodziną.

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej, w formule czterech 2-dniowych zjazdów, a ich tematyka będzie obejmować poniższe zagadnienia:

  • Współpraca z osobą i rodziną w formule multiprofesjonalnej w terminie 22-23 września;
  • Empowerment jako skuteczne podejście stosowane w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej w terminie 10-11 października;
  • Dialog motywujący – wzmacnianie osób w procesie zmiany w terminie 17-18 listopada;
  • Partnerska współpraca międzyinstytucjonalna w terminie 28-29 listopada.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w hotelu Zacisze w Turawie.

Szkolenia są bezpłatne – uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie oraz nocleg (prowadzącymi szkolenia są uznani specjaliści z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz polityki społecznej w kraju).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa, a także wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz oświadczenia RODO i przekazanie tych dokumentów do ROPS w Opolu do dnia 13 września 2022 r. w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja(at)rops-opole.pl (oryginały dokumentów prosimy przekazać w dniu rozpoczęcia szkolenia). Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje dotyczące szkolenia, w tym informacja o zakwalifikowaniu, będą przekazywane na podany w formularzu adres e-mail (dlatego bardzo ważne jest czytelne wpisanie aktualnego i używanego adresu).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 77 44 27 537 (p. Halina Łasińska-Światłoch) lub pod nr tel. 77 44 16 495 (p. Adam Kijak).

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach – Kooperacje 3D.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik 1 – Oświadczenie RODO.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia udziału w formach wsparcia – Kooperacja 3D.docxMS Word document, opens a new window

Post meta