ROZŚPIEWANE OPOLSKIE RODZINY ZASTĘPCZE

Logo Funduszy Europejskich - Programu Regionalnego, Flaga Polski, Logo Opolskie, Logo EU -EFS

warsztaty aktywnej integracji społecznej organizowane w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

17 września 2022 r. w godzinach od 11:00 – 17:00

Radio Opole

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA 30 WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIEKU 7 – 15 LAT WRAZ Z OPIEKUNAMI.

Program warsztatów muzycznych :

 • Jak napisać tekst piosenki.
 • Jak stworzyć muzykę do tekstu.
 • Co pierwsze tekst czy muzyka. 
 • Przyswajanie tekstu piosenki.
 • Oddech w śpiewie – Ćwiczenia – prawidłowy oddech.
 • Skoordynowanie tekstu z muzyką.
 • Warsztaty autoprezentacji i kunsztu dziennikarskiego.
 • Spotkanie z dziennikarzem  przed mikrofonem radiowym.
 • Czym jest mikrofon, fale radiowe i jak to się dzieje że będą w różnych miejscach słyszymy to samo.
 • Rodzaje materiałów radiowych.
 • Jak prowadzić audycje radiowe.
 • Jak przygotować materiał  do audycji.
 • Jak zmontować , i co to oznacza, dobry materiał radiowy.
 • Czy czytelna mowa jest ważna u prezentera/dziennikarza radiowego i jak to zrobić żeby czytelnie się komunikować.

Dla uczestników spotkania zostanie zapewniony posiłek, obsługa profesjonalnego prezentera radiowego oraz  wstęp do miejsc zwiedzanych.

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 77 44 15 250

Liczba miejsc ograniczona – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ WYSŁANYCH NA ADRES @: rops@rops-opole.plSend email

Nabór trwa od 1 do 7 września br. do godziny 12:00

Karta zgłoszenia.docxMS Word document, opens a new window

Post meta