Makroregionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiegoexternal, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku w godzinach od 10:00 do 15:00.  Ze względu na obowiązujące obostrzenia konferencja odbędzie się w formule zdalnej.  Wszelkie informacje dotyczące rejestracji oraz program konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://3d.rops-katowice.pl/…/zapraszamy-do-udzialu-w…/external, opens a new window

Szczególnie zachęcamy do udziału nasze gminy i powiaty biorące udział w pilotażu Modelu Kooperacji: Gmina Brzeg i Powiat Brzeski oraz Gmina Kędzierzyn-Koźle i Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, a także naszych kooperantów, którzy tworzyli Partnerskie Zespoły Kooperacyjne.

Post meta