Pomoc dla osób bezdomnych w ramach mechanizmu interwencyjnego dot. zwalczania epidemii COVID-19

Informujemy, iż Stowarzyszenie POSTIS z Lublina we współpracy z Centralnym Zarządem Służby więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat. Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne w kraju przed zakażeniem koronawirusem i zarażaniem innych osób w przestrzeni publicznej, przede wszystkim poprzez zapewnienie im tymczasowego mieszkania (stancji) – opłacenie kosztów najmu przez okres dwóch miesięcy, zakupie środków żywności i środków higieny osobistej w formie e-kodu do sklepu oraz wsparciu psychologa i wolontariusza w formie e-porady. Pomoc bezdomnym będzie udzielana do 30 listopada 2021 roku.

Więcej informacji – Stowarzyszenie POSTIS, 20-601 Lublin, ul. Zana 3 A, tel.81/524 39 66, adres e-mail: biuro@postis.plSend email, opens a new window, www.postis.plexternal, opens a new window

Ulotka informacyjnaPDF document, opens a new window

Post meta