Dwudniowe warsztaty kooperacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych (IV zjazd) pn. „Wspólnie możemy więcej – czyli jak budować trwałe i skuteczne partnerstwa lokalne”, organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Celem warsztatów jest wzmocnienie partnerstwa podmiotów Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego poprzez wsparcie merytoryczne osób uczestniczących w PZK i ZZK tj. poznanie idei i założeń kooperacji międzysektorowej na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Warsztaty adresowane są do członków PZK i ZZK z Brzegu i powiatu brzeskiego, uczestniczących w pilotażu Modelu Kooperacji, zgodnie z założeniami Modelu Kooperacji.

Warsztaty odbędą się 15-16 października 2020 r. (czwartek-piątek) w Hotelu Carina w Pokrzywnej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a uczestnicy będą mieli zapewniony transport, nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju warsztaty zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi rekomendowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministra Zdrowia.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 77 44 16 495 (Halina Łasińska-Światłoch lub Adam Kijak).

Formularz zgłoszenia 15-16.10.2020.docxMS Word document, opens a new window

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach – Kooperacje 3D.docxMS Word document, opens a new window

Post meta