Portrety w polityce społecznej

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej informuje o kolejnym drugim tomie książki „Portrety w polityce społecznej 2″ – pozycja stanowi kontynuację prezentacji 25 kolejnych wyjątkowych osobowości polskiej polityki społecznej. W drugiej części znajdują się wywiady z następującymi profesorami: W. Anioł, B. Balcerzak-Paradowska, P. Błędowski, M. Cesarski, L. Dziewięcka-Bokun, G. Firlit-Fesnak, A. Frączkiewicz-Wronka, K. Frysztacki, J. Grotowska-Leder, V. Korporowicz, 0. Kowalczyk, J. Krzyszkowski, A. Kubów, E. Leś, J. Mazur M. Mitręga, A. Organiściak-Krzykowska, K. Piątek, A. Przymeński, B. Szatur-Jaworska, M. Szylko-Skoczny, E.Trafiałek, B. Urbaniak, C. Żołędowski, M. Żukowski. Książka ta może się przyczynić do pogłębienia tożsamości polityków społecznych. Ww. rozmówcy odnoszą się do kluczowych wyzwań socjalnych teraźniejszości i przyszłości, także tych związanych z pandemią koronawirusa, dzieląc się swoimi doświadczeniami zawodowymi i społecznymi. Osoby zainteresowane zakupem książki mogą się skontaktować z Panią Dorotą Zalewską, Skarbnikiem PTPS, e-mail: d.zalewska@uczelniakorczaka.pl.

Post meta