II edycja otwartego konkursu ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

18.08.2021 r.

  1. Uchwała nr 5313/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r.MS Word document, opens a new window
  2. Ogłoszenie konkursowe – załącznik do uchwały nr 5313/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r.MS Word document, opens a new window
  3. Wzór karty oceny formalnej ofertMS Word document, opens a new window
  4. Wzór karty oceny merytorycznej ofertMS Word document, opens a new window
  5. Klauzula informacyjna RODOMS Word document, opens a new window
  6. Instrukcja elektronicznego składania ofertPDF document, opens a new window

17.09.2021 r.

  1. Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie rehabilitacji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z wykazem braków formalnych ofertMS Word document, opens a new window

13.10.2021 r.

  1. UCHWAŁA NR 5637/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnychMS Word document, opens a new window