Bezpłatny Motywacyjny Coaching Senioralny

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnym Motywacyjnym Coachingu Senioralnym.

Działanie realizowane przez ROPS w Opolu w ramach projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych.

Działanie skierowane jest do seniorów i środowisk senioralnych w woj. opolskim typu Uniwersytety III Wieku, Kluby Seniora, Dzienne Domy Pobytu ,itp.

Sesja coachingu trwa cztery godziny lekcyjne w ramach, których będą omawiane m.in. poniższe kwestie:

Zakres coachingu: sposób na zachowanie aktywności, poczucia satysfakcji i poprawy jakości życia, skupienie uwagi na wszystkich sferach życia osoby starszej, zdefiniowanie i wyznaczanie potrzeb, wykorzystanie zasobów własnych i zasobów w otoczeniu, zapobieganie wycofaniu społecznemu – wzrost samoświadomości.

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego coacha z wieloletnim doświadczeniem, w tym również doświadczeniem w pracy z seniorami.

Jeśli są Państwo zainteresowani ww. działaniem lub na Państwa terenie są organizacje zrzeszające seniorów, które by chciały wziąć udział w coachingu, proszę o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie podpisanego skanu na adres: k.kaminska(at)rops-opole.pl

Trener przyjedzie na miejsce wskazane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Kamińska tel. 77 455 19 09

Formularz zgłoszeniowy.docxMS Word document, opens a new window

Post meta