Zaproszenie na spotkania edukacyjno-szkoleniowe dot. mieszkalnictwa wspomaganego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie edukacyjno szkoleniowe w ramach projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną z uwzględnieniem możliwości tego rozwiązania”. Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego oraz organizacjom pozarządowym ze wszystkich województw.

 

Zakres tematyczny poruszany w czasie spotkania edukacyjno-szkoleniowego

  • Deinstytucjonalizacja i formy usług świadczonych w środowisku lokalnym
  • Zasady projektowania uniwersalnego w kontekście projektowania przestrzeni, obiektów, usług
  • Wymiana dobrych praktyk w zakresie deinstytucjonalizacji i wdrażania usług mieszkalnictwa wspomaganego w województwie pomorskim
  • Rekomendacje do opracowanego i przetestowanego standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

 

Szczegółowych informacji można dowiedzieć się klikając na następujący odnośnikexternal, opens a new window

 

Post meta