Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne „Centrum Usług Społecznych jako zintegrowany system usług społecznych na poziomie lokalnym” w ramach projektu  „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z EFS w ramach PO WER 2014-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu organizuje w dniu 27 kwietnia 2023 r. spotkanie informacyjno-edukacyjne pn. „Centrum Usług Społecznych jako zintegrowany system usług społecznych na poziomie lokalnym”.

Celem spotkania jest promocja centrów usług społecznych (CUS) jako istotnego elementu zmiany systemowej obejmującej rozwój i koordynację lokalnych usług społecznych kierowanych do wszystkich mieszkańców gminy.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządu gminnego i ich jednostek, planujących utworzenie centrum na terenie swojej gminy lub zainteresowanych tematyką CUS-u.

Prelegentami spotkania będą przedstawiciele oraz eksperci, zajmujący się problematyką CUS-ów w kraju i woj. opolskim. 

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną także dobre praktyki gmin, w których funkcjonują centra usług społecznych, tj. Gogolina (pierwsza gmina, która podjęła inicjatywę utworzenia centrum usług społecznych w woj. opolskim), oraz Tarnowa (gmina miejska z woj. małopolskiego, która jako jedna z nielicznych gmin w Polsce utworzyła CUS bez dofinansowania ze środków unijnych).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a warunkiem uczestnictwa w nim jest wypełnienie załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przekazanie go do ROPS w Opolu (tylko mailem na adres: rekrutacja (at) rops-opole.pl) w terminie do 20 kwietnia 2023 r.

Uczestnictwo osób, zgłoszonych na spotkanie, zostanie potwierdzone mailem przez ROPS w Opolu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr  tel. 77 44 27 537 (Halina Łasińska-Światłoch)

  1. Program spotkania CUS-27-04-2023.pdfPDF document, opens a new window
  2. Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO.docxMS Word document, opens a new window

Post meta