Zapraszamy do udziału w 3-dniowej wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, zaprasza do udziału w 3-dniowej wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej według wybranych kluczowych sfer rozwoju. W ramach wizyty zorganizowane zostaną spotkania z inicjatorami i realizatorami dobrych praktyk w obszarze es w województwie podkarpackim.

Wizyta odbędzie się terminie 19-21.04.2023 r.

Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządów terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej z województwa opolskiego.

Wizyta studyjna jest bezpłatna.

Aby zgłosić chęć udziału w wizycie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: es(at)rops-opole.pl, najpóźniej do dnia 13.04.2023 r.

Wszelkie pytania można kierować do biura projektu pod numer telefonu 77 456 58 86

 ZAŁĄCZNIKI:

Post meta