Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił 19. edycję konkursu „Opolska Marka”. Współorganizatorami są Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Logotyp Opolska Marka 2021

Celem Konkursu „Opolska Marka 2021” jest wyłonienie najlepszych produktów, usług, inicjatyw i pracodawców w województwie opolskim oraz szerokie promowanie opolskich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Laureaci Konkursu uzyskują prawo do wykorzystania prestiżowego symbolu „Opolskiej Marki” podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a w szczególności:

  1. oznakowania produktu znakiem promocyjnym/logo Konkursu,
  2. umieszczenia znaku promocyjnego/logo Konkursu na frontowej części budynku, w którym znajduje się siedziba firmy,
  3. umieszczenia znaku promocyjnego/logo konkursu w swoich materiałach reklamowych.

Kategorie konkursowe:

  1. Opolskie się wspiera!
  2. Pracodawca roku
  3. Usługa / produkt on-line
  4. Produkt
  5. Opolskie ze smakiem

Do udziału w Konkursie zaproszone są podmioty mające swoją siedzibę/oddział/filię na terenie województwa opolskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2022 r.

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza do udziału w konkursie Opolska Marka 2021. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.opolskie.pl
Informacji na temat konkursu udziela Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
tel. 77 44 29 340, 344 oraz 348 e-mail: opolskamarka@opolskie.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń w formie elektronicznej upływa 28 lutego 2022 r.
Stań do walki o Opolską Markę. Zgłoś się do kunkursu do 28 lutego 2022 r.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdziesz na www.opolskie.pl

Post meta