Rusza rekrutacja do nowego projektu pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 października 2021 r.  rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

SKEF jako organizacja pożytku publicznego, realizująca działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą ma przyjemność zaprosić pracowników zajmujących się pomocą społeczną (np.: asystentów rodzin, pracowników socjalnych, pomocy społecznej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jak np.: regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej a także w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie z terenu całego kraju do udziału w projekcie pt. „Akademia edukacji finansowej – szkolenia z edukacji finansowej dla pracowników pomocy społecznej”.

Więcej informacji na stronie https://www.skef.pl/akademia-edukacji-finansowejexternal, opens a new window

Post meta