Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił 18 edycję konkursu „Opolska Marka”. Współorganizatorami są Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Logo Opolska Marka 2020

Celem Konkursu „Opolska Marka 2020” jest wyłonienie najlepszych produktów, usług, inicjatyw i pracodawców w województwie opolskim oraz szerokie promowanie opolskich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym.

Laureaci Konkursu uzyskują prawo do wykorzystania prestiżowego symbolu „Opolskiej Marki” podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć promocyjnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, a w szczególności:

  1. oznakowania produktu znakiem promocyjnym/logo Konkursu,
  2. umieszczenia znaku promocyjnego/logo Konkursu na frontowej części budynku, w którym znajduje się siedziba firmy,
  3. umieszczenia znaku promocyjnego/logo konkursu w swoich materiałach reklamowych.

Kategorie konkursowe:

  1. Opolskie się wspiera!
  2. Pracodawca roku
  3. Usługa / produkt on-line
  4. Mój mały biznes

Do udziału w Konkursie zaproszone są podmioty mające swoją siedzibę/oddział/filię na terenie województwa opolskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2021 r.

Post meta