Konferencja online pn. “Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych”

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” serdecznie zaprasza pracowników organizacji i instytucji pomocowych z terenu woj. opolskiego do bezpłatnego udziału w konferencji pn. “Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych” , która odbędzie się już 4 grudnia 2020 roku w trybie online. Konferencja zakończona jest zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo. 
Podczas konferencji prelegenci – doświadczeni praktycy poruszą tematy m. in. tajemnicy zawodowej pracownika socjalnego, kuratora sądowego, psychologa, obowiązku składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; praw świadka w sprawie karnej, przepisów wynikających z tzw. ustawy antyprzemocowej i form wsparcia psychologicznego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Więcej informacji: https://stowarzyszeniebonafides.pl/konferencje-online/external, opens a new window

Post meta