Projekt pt. ,,Fotografia dla Każdego”

Caritas Diecezji Opolskiej realizuje projektu pt. ,,Fotografia dla Każdego”. Zadanie publiczne jest finansowane przez Samorzad Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych, a także ich możliwości i szans podjęcia pracy na otwartym rynku, połączony z rozwojem umiejętności i zainteresowań życiowych.

Urzeczywistnienie tego celu wpłynie na zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych oraz poprawę relacji w społeczności lokalnej.

Caritas realizując projekt chce się przyczynić do stworzenia jak najlepszej jakości życia osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji zadania przewidziano:

– zajęcia teoretyczne z psychologiem i doradcą zawodowym

– warsztaty teoretyczne i praktyczne dla osób niepełnosprawnych, w tym zajęcia w plenerze z trenerem/fotografem

– zorganizowanie wystawy zawierającej zdjęcia powstałe w trakcie realizacji projektu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a każdy z uczestników bedzie wyposażony w aparat fotograficzny oraz pendrive jako element niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.

Szkolenie realizowany jest w miesiącu listopadzie br. w placówkach Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie przy ul Grodkowskiej 26 oraz w Starych Siołkowicach przy ul. Piastowskiej 28.

Wystawa podsumowująca i promująca działania projektu zaplanowana jest na koniec listopada 2020 r.

Podczas realizacji projektu Caritas Diecezji Opolskiej dba o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych i pracowników w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. Dostosowuje i modyfikuje procedury obowiązujące w Caritas Diecezji Opolskiej do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Kontakt pod nr telefonu 600 478 458 (Małgorzata Kołek)

Plakat dot. projektu "Fotografia dla każdego"

Post meta