Plany zajęć

Loga projektu

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WSPARCIA
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie

PLANY ZAJĘĆ
UWAGA !!! zmiana planu od czerwca 2019 r.

Aktualny harmonogram zjazdów (aktualizacja: 26.06.2019 r.) - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie

Grupa A i B – wykłady – dwa pierwsze zjazdy - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie

Grupa C – wykłady – dwa pierwsze zjazdy - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie

Plan Specjalizacja – Calość – grupa A i B po korekcie - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie

Plan Specjalizacja – Całość – grupa C po korekcie - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie