Publikujemy pisma z ministerstw MFiPR oraz MRPiPS dot. projektu „Wspieramy DPS”

Pismo z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. zmian w projektach ROPS w trybie nadzwyczajnym na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 w instytucjach opieki całodobowej - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. możliwości sfinansowania dodatkowych wynagrodzeń dla kadry DPS - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Post meta