Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego z zakresu pomocy społecznej

11.05.2021 r.

  1. Uchwała nr 4691/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 maja 2021 r.MS Word document, opens a new window
  2. Ogłoszenie konkursowe – Załącznik do uchwały nr 4691/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 maja 2021 r.MS Word document, opens a new window
  3. Wzór karty oceny formalnej ofertMS Word document, opens a new window
  4. Wzór karty oceny merytorycznej ofertMS Word document, opens a new window
  5. Klauzula informacyjna RODOMS Word document, opens a new window
  6. Instrukcja elektronicznego składania i podpisywania ofertPDF document, opens a new window

11.06.2021 r.

  1. Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem braków formalnych ofertMS Word document, opens a new window

29.06.2021 r.

  1. Uchwała nr 5025/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznejMS Word document, opens a new window

24.08.2021 r.

  1. Uchwała nr 5359/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  24 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznejMS Word document, opens a new window